§ 3.0 – Medlemmer

 

§ 3.1 – Private medlemmer

 

Enhver myndig person, som har dansk bopæl eller ejer dansk ejendom, kan optages som personligt medlem.

Det personlige medlems husstand er også omfattet af medlemskabet. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år

 

§ 3.2 - Andre medlemmer

 

Herudover kan firmaer, selskaber, institutioner og foreninger optages på betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 3.3 – Stemmeret

 

Ved indmeldelsen som personligt medlem oplyses den af husstandens myndige personer, som udøver stemmeret og er valgbar.

 

§ 3.4 – nyhedsbrev

 

Alle medlemmer skal være tilmeldt foreningens nyhedsbrev.

 

Medlemmer har mulighed for at afmelde sig vores generelle nyhedsmails, men vil i forbindelse med vigtige mails fra foreningen igen blive tilsendt nyhedsbrev.

 

Der vil derefter igen mulighed for at afmelde foreningens nyhedsbrev.

 

Medlemmet kan modtage mail, efter medlemmet har forladt foreningen.

 

§ 3.5 – Indmeldelse

 

Anmodning om optagelse foretages via hjemmesiden

 

Medlemsportal AktiveEnergiforbrugere (aktive-energiforbrugere.dk)

§ 3.6 - Eksklusion og annullering af medlemskab

 

AktiveEnergiforbrugeres daglige ledelse afgør om et ønske om medlemskab kan godkendes.

 

Hvis optagelse annulleres, har vedkommende krav på at få nægtelsen af optagelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

Begæring herom skal fremsættes overfor AktiveEnergiforbrugere.

 

Indbetalt kontingent, kan ikke refunderes.